Advertisements

Thể hiện bởi Diệu Hiền

 Sáng tác Thế Thông – Ý thơ: Từ Linh

 Album Đỉnh Trời Xót Thương

 Thể loại Thánh Thể – Thánh Tâm