Sáng tác: Linh mục Nguyễn Duy.

Trình bày: Gia Ân

(more…)

Advertisements

Sáng tác: Ý Vũ

Trình bày: Mỹ Dung

(more…)

Trình bày: Diệu Hiền

Tác giả: Thế Thông

(more…)

Cửa hẹp

Trình bày: Diệu Hiền

Sáng tác: Ý Vũ

(more…)

Trình bày: Diệu Hiền

Sáng tác: Phạm Trung

(more…)

Thể hiện bởi Phan Đình Tùng

Sáng tác: Trần Tuấn

(more…)