Nhat-phai

Tranh thơ Xíu tặng

Advertisements

Tinh-La

Tranh thơ Xíu tặng

Sạp anh chị ít khách vãng lai. ế ẩm, vốn cạn dần, nợ nần chồng chất.

(more…)