Thư viện

Sự tích quả dưa đỏ

dua hau01

1. Vào đời Hùng Vương, một vùng quê cách xa kinh đô Phong Châu, có một cậu bé mồ côi, thường theo người lớn đi săn bắn và đánh cá.

Năm tám tuổi, cậu bé được lên kinh đô và gặp vua Hùng.

Thấy cậu bé thông minh, nhà vua nhận làm con nuôi và đặt tên là Mai An Tiêm.

 

Tiếp tục đọc