Truyện Các Thánh


(more…)

Chúng ta đặc biệt suy tư về sự thánh thiện mà mọi người đều có thể đạt được trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Và để đạt được mục tiêu ấy, chúng ta phải thực hành giáo lý Hiệp Thông Các Thánh. Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về hàng ngũ đông đảo các thánh nam nữ thuộc mọi thành phần đã theo sát Chúa Kitô trên trần gian và hiện nay đang hoan hưởng thánh nhan Người trên thiên quốc. Ngày lễ này đã được thiết lập từ thế kỷ VIII.

 

(more…)

st-teresa-avila

(more…)

thanh-luca

(more…)

(more…)

2-3

(more…)

Antôn Pađua

Người ta thường gọi thánh Antôn Pađua là “ông thánh hay làm phép lạ.”  Ngài là linh mục tiến sĩ Hội Thánh.  Tuy ngay lúc sinh thời Ngài đã làm rất nhiều phép lạ, nhưng Ngài một mực hạ mình khiêm nhu.  Chính sự khiêm nhượng cộng với lòng mến Chúa yêu Ðức Mẹ say mê và thương người tha thiết của Ngài đã làm nên phép lạ.

(more…)

Trang sau »