Thư viện

Dốt Có Đuôi

Những người kém thông minh, chậm hiểu, dốt nát, khờ dại thường bị chế giễu bằng thành ngữ “dốt có đuôi”. Thành ngữ này có xuất phát điểm và quá trình chuyển dịch rất thú vị.

Tiếp tục đọc

Bán cá mũi thuyền

Mỗi lần thuyền đánh về bến, dân buôn đổ xô xuống để mua cá tươi. Cá cứ đọng bằng rổ, xếp dầu mũi thuyền. Dân mua cá đứng trên bờ, mặc cả với chủ thuyền. Thỏa thuận được giá thì chuyển cá từ mũi thuyền lên bờ. Bên nhận cá, bên lấy tiền. Người đánh cá quay thuyền rời bến. Người mua cá gánh cá lên chợ. Mua cá ở thuyền rẻ hơn so với ở chợ.


Cùng một phần cá được chia, người khéo bán, hoặc cả gan giữ cá, chờ lên thuyền mới bán, có khi tiền thu được bằng cả hai phần được chia. Người non gan bán ngay trên thuyền, thu được ít hơn. “Bán cá mũi thuyền” là thành ngữ chỉ hành vi bán cái gì đó nóng vội, thiếu cân nhắc, rẻ, và đã trao tay là xong, dứt khoát, không trả lại.

Gần nghĩa với “bán cá mũi thuyền” là thành ngữ đá qua be thuyền tức là bán cá hoặc trao đổi hàng hóa qua be thuyền? để chỉ sự trao đổi vội vàng, chênh lệch giá trị hoặc tình trạng phủi tay cho xong việc.

 

 

 

 

 

Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng

Ngày trước ở nông thôn, tổng là đơn vị hành chính cấp cơ sở (theo cách nói bây giờ) bao gồm một số xã, nhiều tổng mới hợp thành một phủ (tương đương huyện bây giờ). Trong tổng, to nhất là chánh tổng rồi đến lý trưởng các làng xã và bé nhất là anh mõ làng, tức là người đàn ông cùng đinh, không có tấc đất cắm dùi, chuyên đi làm thuê và kiềm nghề làm mõ.

Tiếp tục đọc

Tương cà gia bản

Tương là loại nước chấm làm bằng đỗ, cà là thức ăn dễ làm đối với nông dân. Người nông dân coi những thức ăn này làm cơ bản trong sinh hoạt. Vì thế, mới có câu: “Thịt cá là hương hoa, tương cà là gia bản”. Ý nói: Cuộc sống, ăn uống thanh đạm, không cao lương mĩ vị, nhưng bền chắc, lâu dài.

 

Tiếp tục đọc