Thánh Ca Vào Đời


Sáng tác: Ý Vũ

Trình bày: Diệu Hiền

 

 

Advertisements

Thể hiện bởi Nguyễn Hồng Ân

 Sáng tác Lm. Duy Thiên

Sáng tác : Ý Vũ
Khắc Dũng trình bày

Sáng tác : Ý Vũ

Tam ca Áo Trắng trình bày

Sáng tác : Ý Vũ

Vinh Hiển trình bày