Thư viện

Định nghĩa các loại học

 

Học cách tắm rửa: học kỳ.

 

Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của: học phí.

 

Học những điều bậy bạ, vô bổ: học bạ.

 

Học cách trò chuyện trong giao tiếp: học trò.

 

Học nếm thức ăn: học vị.

 

Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gục: học thức.

 

Học cách làm đồ giả: học giả.

 

Người già đi học: học cụ.

 

Học đang vô, tiếp thu tốt: vô học.

 

Học lâu dài: trường học.

 

Bỏ, không chịu học: bác học.

 

(sưu tầm)