Thư viện

Giải đáp nhìn hình đoán chữ 153

Giải đáp

Hình 1.  âu yếm

Hình 2.  bắp chân

Hình 3. báo mộng

Hình 4. xuất ngũ

Hình 5. vui tính

Hình 6. vang dội