Giải Đáp Câu Đố


Giải đáp

Hình 1. cáo lỗi

Hình 2. điều lệ

Hình 3. cao kiến

Hình 4. bái sư

Hình 5. môi trường

Hình 6. ăn bánh trả tiền

Advertisements

Giải đáp

Hình 1: bảng giá

Hình 2: bát hương

Hình 3: bánh gai

Hình 4: ấm cúng

Hình 5: bán lẻ

 

Giải đáp

Hình 1. diệp lục

Hình 2. điều kiện

Hình 3. tượng nhân sư

Hình 4. trường tồn

Hình 5. bưởi đào

Hình 6. bông lau

Giải đáp

Hình 1. hào quang

Hình 2. cải chày cải cối

Hình 3. ăn không nói có

Hình 4. bảo kê

Hình 5. gà hoa mơ

Hình 6. hoa anh đào

Giải đáp

Hình 1. xấu hổ

Hình 2. yêu sách

Hình 3. bí bách

Hình 4. táo bón

Hình 5. đô thị

Hình 6. lạc long quân

 

Giải đáp

Hình 1. đèn cù

Hình 2. khác biệt

(more…)

Giải đáp

Hình 1. tung hỏa mù

Hình 2. ấm no

(more…)

Trang sau »