Audio Thơ


Giọng đọc: Tâm Đoan

(more…)

Advertisements

 

Giọng đọc : Tâm Đoan

Mời bấm vào link để nghe

https://app.box.com/s/rz15zaid9845gye7bwek7ab9szbpjloo

Bang Khuang

Giọng đọc : Phiêu Bạt

(more…)

Co Le

Giọng đọc: Gió Bụi

(more…)

Giọng đọc: Tâm Đoan

 

Mời bấm vào link để nghe

https://app.box.com/s/5lad4au1o9mqxupbmb4yaisx8q86358n

hinh-anh-cam-dong-ve-tinh-me-khi-xem-ai-cung-phai-rung-rung-nuoc-mat8

Giọng đọc: Tâm Đoan

(more…)

 

 

Giọng đọc : Tâm Đoan

(more…)

Trang sau »