Audio Thơ


hinh-anh-cam-dong-ve-tinh-me-khi-xem-ai-cung-phai-rung-rung-nuoc-mat8

Mời bấm vào link để nghe

 

https://app.box.com/s/fhdzxwa2z4e18djjxqlfxoxr5p3ynky8

 

(more…)

Advertisements

 

 

Giọng đọc : MT_Tâm Đoan

Mời bấm vào link để nghe

 

https://app.box.com/s/7ilm5gl87nxv9wxlm5zh25ej0ms22f9o

 

(more…)

Lạc Nhạn

Giọng đọc : MT_Tâm Đoan

 

Mời bấm vào link để nghe

 

https://app.box.com/s/h5k0v4n4r5b8c8725cictdv5t95zxll1

 

(more…)

Mua Xu Hue

Mưa Xứ Huế

Giọng đọc : MT_Tâm Đoan

(more…)

Giọng đọc : MT_Tâm Đoan

Giọng đọc : MT_Tâm Đoan

Giọng đọc : MT_Tâm Đoan

Trang sau »