Thư viện

Dải băng trắng trên cây táo già

Mời bấm vào link dưới để nghe audio

https://app.box.com/s/cg7xn7s1bgifyrz1pit9av87b7ua0h2a