Archive | Tháng Ba 9, 2018

Bức tranh nói ngay bạn có phải người thông minh

Vị trí bạn nhìn thấy trong bức tranh nói lên thế mạnh của bạn, trong đó có một vị trí chỉ ra bạn thông minh.

Nhìn vào bức ảnh và chọn chi tiết bạn nhìn thấy đầu tiên.

 

a2-8904-1499476511-2135-1502147573

a. Mặt trăng

b. Mặt người

c. Người đứng trên đỉnh đồi

 

Tiếp tục đọc

Advertisements

NHÀ CHA LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN

Có một người nằm mơ, thấy thiên sứ dẫn mình đến một ngôi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật.  Tại đó, ông thấy người nhạc sĩ đang đàn phong cầm nhưng không nghe thấy tiếng nhạc, ca đoàn và cộng đoàn hát nhưng không nghe có âm thanh nào cả.  Rồi đến khi linh mục đứng lên giảng, môi mấp máy, nhưng không ra tiếng nói nào cả.  Người ấy rất đỗi ngạc nhiên hỏi thiên sứ, thì thiên sứ nói: “Ông không nghe thấy gì, vì không có gì để nghe cả.  Những người trong nhà thờ không tham dự vào buổi thờ phượng, mà chỉ dự phần vào hình thức thờ phượng mà thôi.  Tâm hồn họ trống rỗng.  Họ không thờ phượng Chúa từ trong cõi lòng.  Họ chỉ là những chiếc máy vô hồn phát ra.  Họ nếu không nói là giả hình thì cũng là những loại người thờ Chúa bằng môi bằng miệng, còn lòng dạ họ đã xa Chúa lâu rồi!”

Tiếp tục đọc