Hai người gặp nhau ở chợ.

 

   – Ông bán gì thế? Một người hỏi.

 

   – Sụ thông thái và kèm theo tuổi già, người thứ hai đáp. Còn cậu bán gì?

 

   – Tuổi trẻ, kèm theo sự nông nổi?

 

   – Đúng  là thằng ngốc! Người thứ nhất nghĩ thầm. Ai cần sự nông nổi của nó?

 

   Họ bày hàng ra giữa chợ.

 

   Sự thông thái lập tức được mọi người chú ý nhưng vì bán kèm theo tuổi già nên không ai muốn mua.

 

   Còn tuổi trẻ bán được ngay, mặc dù nó kèm theo sự nông nổi. Ai cũng muốn trở thành thông thái, nhưng lại không muốn tuổi già.

 

Sưu tầm

Advertisements