Giải đáp

Hình 1. còi cọc

Hình 2. bò sát

Hình 3. bông lau

Hình 4. bế tắc

Hình 5. hào phóng

Hình 6. bàn bạc

Hình 7. bàn bạc

Hình 8. chợ búa

Advertisements