Thể hiện bởi Phan Đinh Tùng

Sáng tác: Lê Đức Hùng