Sáng tác: Lm Thành Tâm

Trình bày : Nguyễn  Hồng Ân