Mời bấm vào link để nghe

 https://app.box.com/s/zuf32i46b13k8sua3lvfti6t5gi72krm

Hay mời nghe ở đây

 

Advertisements