Giải đáp

Hình 1. đối thủ nặng ký

Hình 2. chung thủy

Hình 3. chuột rút

Hình 4. đấu đá

Hình 5. kén cá chon canh

Hình 6. mất nết

 

 

 

 

Advertisements