Sáng tác: Simon Phan Hùng

Trình bày: Nguyễn Hồng Ân