Giải đáp

Hình 1. tạp âm

Hình 2. ôm cây mộng thỏ

Hình 3. mặt trời lặn

Hình 4. đông dương

Hình 5. phóng viên

Hình 6. địa chỉ

Advertisements