Giải đáp

Hình 1. đông y

Hình 2. đơn thuốc

Hình 3. ma kết

Hình 4. phi hành gia

Hình 5. sâu đậm

Hình 6. bóng đèn

Hình 7. cầu chúc

 

Advertisements