Sáng tác: Dominic T. Thành
Nguyễn Hồng Ân trình bày

 

Advertisements