Giải đáp

Hình 1. cổ loa

Hình 2. nặng như chì

Hình 3. quân cơ

Hình 4. bánh quy

Hình 5. cửu tử nhất sinh

Hình 6. hành hạ

 

Advertisements