Thể hiện bởi Thụy Long

 Sáng tác Thế Thông

 

Advertisements