Hat-Mua

Hạt mưa mang nỗi nhớ

Tí tách từng giọt rơi

Lan dần qua hơi thở

Đọng lại trên mắt môi

 

Hạt mưa anh nhắn gởi

Theo gió đến phương này

Tha thiết lời mong đợi

Ru lòng em dịu say

 

Hạt mưa em ấp ủ

Nhung nhớ dệt vần trao

Anh ghép từng con chữ

Những ước hẹn ngọt ngào

 

Hạt mưa tình thắm nở

Nụ ngọt nồng ngát hương

Cửa hồn chung hé mở

Kết thành chuỗi yêu thương.

 

Tâm Đoan

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements