Giải đáp

Hình 1. tâm tư

Hình 2. sâu dừa

Hình 3. sơn hà

Hình 4. sứ giả

Hình 5. suối tiên

Hình 6. quần quật

 

Advertisements