Lời thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường

Nhạc: Phạm Trung

Ca đoàn: Thiên Thanh