Giải đáp

Hình 1. khôi ngô

Hình 2. kim cương

Hình 3. kim ngưu

Hình 4. kéo chài

Hình 5. kinh niên

Hình 7. kỳ đà cản mũi

Advertisements