Giải đáp

Hình 1. game vui

Hình 2. đậu lướt ván

Hình 3. yêu cầu

Hình 4. cáo đội lớp cừu

Hình 5. cạnh huyền

Hình 6. thừa hành

Hình 7. túi ngủ

Advertisements