Mình thường nghe Thánh Ca lời Anh , Pháp , Việt …. Hôm nay MT mời các bạn nghe một âm điệu khác nha các bạn

 

K’ sor H’Bliu – K’sor Dưk trình bày

Advertisements