Én chuyền cành gọi bạn

Ríu rít bài ca xuân

Bướm tung tăng bay lượn

Hoa pháo hồng ngập sân…

 

Mai vàng rơi trước ngỏ

Cô gái nhỏ bên thềm

Đếm mùa xuân mong đợi

Xếp chuỗi nhớ trong tìm

 

Người đi mang kỷ niệm

Lời ước hẹn thuở nào

Nụ tình vừa chớm nở

Vội úa tàn hư hao…

 

Xuân xưa nguyên dáng cũ

Tình nay vỡ mộng tan

Người chờ bao thao thức

Đến xuân này – mấy xuân ?!

 

Tâm Đoan

 

 

Advertisements