Truyện Các Thánh


Ngày 3-2-1944, một cụ bà gần 80 tuổi qua đời.  Cụ bà đó không ai khác là thân mẫu tôi.

  (more…)

Bên Pháp có một người giầu có, sáng trọng tên là Keriolet; một thời vang danh vì bê tha tội lỗi nhất vùng ấy; chàng ngổ ngáo từ thuở bé, cha mẹ đặt tên cho là đồ bất trị.

(more…)

St-Teresa-Avila

 

(more…)

 

LỄ THÁNH DANH ĐỨC MẸ

I. THÁNH DANH MARIA

Thánh Danh Maria theo tiếng Do Thái trong Cựu ước là Myriam, tiếng Aram là Maryam, tiếng Hy Lạp dịch Cựu ước là Mariam, tiếng Hy Lạp dịch Tân ước là Maria, tiếng Anh là Mary, tiếng Pháp là Marie, tiếng Latinh là Maria.

(more…)

saintnicolas

(more…)

Trang sau »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.